Bước 1:

Vào trang ups.com Chọn Gửi Hàng Tiếp tục chọn Tính toán Thời gian & Chi phí 
Nhập vào các thông tin cần thiết như hình sau:

 

Chuyen-phat-nhanh

Bước 2:

Bước 3:

Xem chi tiếp các phí phát sinh