Vật cấm gửi không được chuyển phát nhanh quốc tế

1) Các chất trong ma túy và chất kích ảnh hưởng thích thần kinh.

2) Vũ khí đạn trong dược, trang thiết bị rõ ràng kỹ thuật quân sự.

3) Các loại văn hóa phẩm liên quan đồi trụy, phản động; ấn phẩm trong tài liệu nhằm phá hoại tất cả trật tự công cộng thường chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

4) Vật thường hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất ảnh hưởng gây nguy hiểm hoặc thường làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm trong môi trường.

5) Các loại vật phẩm trong hàng hóa thường mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh phát triển cấm xuất khẩu phát triển nhập khẩu.

6) Sinh vật còn sống

7) Vật phẩm thường ấn phẩm, hàng hóa thường cấm nhập tất cả vào nước nhận.

8) Tiền Việt Nam thường tiền nước ngoài trong và các giấy tờ ảnh hưởng có giá trị như tiền.

9) Các loại kim thường khí quý giá vàng, bạc, bạch kim…, các loại đá quí thường hay các sản phẩm bên trong khác được chế biến từ kim khí quí, đá quí.

10) Bưu gửi thường chứa tất cả nhiều bưu gửi, gửi cho nhiều địa chỉ thường nhận khác nhau.

 

Vật gửi có điều kiện cho chuyển phát nhanh dhl

1) Bưu gửi thường có hàng hóa thường để kinh doanh tất cả phải có những chứng từ thuế quan trọng theo qui định của pháp luật.

2) Vật phẩm trong hàng hóa xuất khẩu thường nhập khẩu thuộc tất cả quản lý chuyên ngành theo phải thực hiện tất cả theo những qui định rõ ràng của cơ quan quản lý thường chuyên ngành có thẩm quyền trong và theo thông báo của Hiệp hội EMS.

3) Vật phẩm hàng hóa thường dễ hư hỏng, chất lỏng, chất bột bên trong đóng gói phải đảm bảo tất cả không gây hư hỏng, ô nhiễm bưu gửi khác.

4) Vật phẩm thường hàng hóa bên trong gửi tất cả trong bưu gửi EMS vận chuyển tất cả qua đường trong hàng không phải tuân theo rõ ràng những qui định về an ninh hàng không.

 

>> Xem thêm: chuyển phát nhanh đi pháp  chuyen phat nhanh di nhat  dịch vụ chuyển phát nhanh hàng không chuyển phát nhanh toàn cầu