Hiện nay thường rất nhiều khách hàng đang sử dụng dịch vụ gửi bưu phẩm bằng chuyển phát nhanh đi tất cả trong nước hoặc quốc tế thường tuy nhiên có một số vấn đề quan tâm chúng tôi muốn khách hàng thường lưu ý xung quanh vấn đề quan trọng gửi bưu phẩm

Yêu cầu bưu phẩm

Muốn vận chuyển bưu phẩm bằng chuyển phát nhanh dhl thường khách hàng nên chuẩn bị tất cả trước khi gửi quan trọng như đóng gói chắc chắn, bao bì thường phù hợp với hình thức bên trong và điều kiện vận chuyển có ảnh hưởng gì không.

Bưu gửi thường phải gói bọc đảm bảo thường không gây nguy hiểm ảnh hưởng cho nhân viên khi thực hiện tất cả nhiệm vụ, không làm bẩn hoặc làm hỏng các bưu gửi bên trong khác hoặc trang thiết bị bưu chính.

Đối với bưu gửi thường chuyển phát nhanh quốc tế hay trong nước, nếu không cần thường có điều kiện gói bọc bên trong đặc biệt thường thì phải đảm bảo tất cả có thể mở ra để kiểm soát  rõ ràng nội dung.

 

Thời gian lưu giữ bưu phẩm rất quan trọng

Thời hạn lưu giữ đối với bưu gửi cần thiết

Bưu phẩm thường không phát tất cả được do người nhận từ chối thường mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ không thể xác định ro ràng được người nhận, không có người nhận bưu phẩm…nếu không có yêu cầu chuyển hoàn tất cả của người gửi thì được lưu giữ tại bưu cục phát 3 tháng. Hết thời hạn trong lưu giữ được chuyển đến Hội đồng xử lý bưu gửi vô thừa nhận.

Thời hạn lưu giữ đối với bưu phẩm quốc tế đến.

Bưu phẩm thường không phát được do người nhận thường từ chối, mời không đến nhận, địa chỉ không đầy đủ cụ thể, không thể xác định tất cả được người nhận, không có người nhận… Bưu cục trong phát có trách nhiệm lưu giữ rõ ràng trong thời gian 12 ngày kể từ ngày phát lần cuối cùng. Hết thời hạn quá trình lưu giữ tại bưu cục phát sẽ được chuyển hoàn toàn về bưu chính nước gốc.

 

>> Xem thêm: chuyen phat nhanh di uc  chuyển phát nhanh quốc tế uy tín  chuyển phát nhanh đi mỹ chuyển hàng quốc tế