Chuyển phát nhanh quốc tế thường và gửi hàng trong quốc tế thường là một dịch vụ quan trọng nhanh chóng, tiện lợi thường tuy nhiên cũng mất một khoảng thời gian quá trình nhất định.

Đối với những người nơi xa xôi, không thuận tiện trong thời gian này thường có thể lên tới 7 ngày.

Trong khoảng thời gian thường đó không tránh khỏi tất cả những trường hợp xảy ra quá trình đột xuất, khách hàng thường muốn có thay đổi trong những vấn đề quan trọng.Vì vậy cần cách nào để thay đổi thời gian giao nhận hàng.

Những trường hợp quá trình thay đổi giao nhận và phương thức hỗ trợ

Thay đổi quá trình thời gian giao hàng:

Ngày hẹn trong giao hàng tất cả của công ty chuyển phát nhanh quốc tế thường có thể trùng tất cả với một ngày đã lên lịch bên trong của quý khách hàng và quý khách không thể ở nhà thường để nhận lô hàng, món hàng được gửi.

Quý khách hàng thường có thể yêu cầu công ty chuyển phát nhanh dhl phát triển thực hiện tất cả giao hàng bên trong vào một ngày cụ thể rõ ràng trong tuần làm việc tiếp theo.

Khi không nhận tất cả được yêu cầu từ khách hàng thường công ty sẽ thực hiện tất cả giao hàng quá trình trong đợt hàng tiếp theo như quy định rõ rang và lịch trình của công ty.

Thay đổi tất cả địa chỉ chuyển phát:

Quý khách hàng thường có thể đăng kí phát triển giao hàng thường đến một địa chỉ thứ hai thường ngoài địa chỉ tất cả chuyển phát đầu tiên. Khi thực hiện tất cả dịch vụ này, thường công ty chuyển phát nhanh quốc tế sẽ thực hiện tất cả việc giao hàng thường đến địa chỉ thứ hai trong này với các thủ tục quan trọng tương tự với việc giao hàng thường đến địa chỉ ban đầu.

 

Chuyển phát hàng hóa:

Trong trường hợp quý khách hàng thường đi vắng tất cả và không muốn thường dời thời gian chuyển phát tất cả hoặc địa chỉ giao hàng, công ty  chuyển phát nhanh quốc tế thường có thể giao hàng tất cả cho người hàng xóm hoặc để lại hàng tại vị trí an toàn phù hợp mà khách hàng xác nhận trước.

 

>> Xem thêm: vận chuyển đường hàng không  chuyen phat nhanh quoc te  chuyển phát nhanh đi mỹ giá rẻ chuyen phat nhanh di nhat