Chuyển phát nhanh quốc tế thường là loại dịch vụ nhận gửi quan trọng vận chuyển và phát thư từ, tài liệu, vật phẩm, hàng hoá thường gọi tắt là bưu gửi thường trong nước và nước ngoài theo chỉ tiêu rõ ràng thời gian được công bố tất cả trước đối với những từng khu vực quan trọng và từng nước.

Dịch vụ Hoả tốc Chuyển phát nhanh trong ngày

Dịch vụ Hoả tốc chuyển phát trong ngày là Dịch vụ trong mà Bắc Việt nhận gửi, thường vận chuyển tất cả các loại tài liệu, vật phẩm bên trong hàng hoá và phát đến địa chỉ trong người nhận trong nước thường cùng ngày gửi hoặc phát theo những hành trình thứ tự nhanh nhất.

 

Dịch vụ Chuyển tiền

Dịch vụ Chuyển tiền thường là Dịch vụ quan trọng mà Bắc Việt nhận gửi, thời gian chuyển phát nhanh dhl đến người nhận thường bằng phương tiện nhanh nhất cụ thể và đảm bảo.

 

Dịch vụ Phát nhanh có báo phát

Dịch vụ báo phát thường là Dịch vụ quan trọng mà Công ty thường có trách nhiệm báo cho người gửi thông qua tất cả giấy báo biết thông tin rõ ràng về việc phát bưu gửi chi tiết cho người nhận.

 

Dịch vụ Phát hẹn giờ rất quan trọng

Dịch vụ Phát hẹn giờ thường là Dịch vụ mà Bắc Việt nhận gửi, vận chuyển tất cả các loại tài liệu, vật phẩm, hàng hoá thường và phát đến tất cả người nhận trong nước theo thời gian thường thoả thuận với người gửi.

 

Dịch vụ Phát hàng thu tiền

Dịch vụ Phát hàng thu tiền thường là Dịch vụ rất đặc biệt mà người gửi ta có thể sử dụng đi kèm với các dịch vụ khác để uỷ quyền theo cho Bắc Việt thu tất cả  và chuyển trả khoản tiền đó cho người gửi.

 

>> Xem thêm: vận tải hàng không  chuyển phát nhanh tnt  gui hang di canada chuyển phát nhanh đi mỹ